Rondleiding

Zaal 1
raum1In deze ruimte wordt de oorsprong van ijzer en ijzererts uitgelegd. Eisenluppen uit de Keltische en Romeinse tijd en uit de 18de en 19de eeuw olie- en carbietlampen, die bij het ondergronds werken werden gebruikt.De bereiding van ijzer uitijzererts was erg gebonden aan de aanvoer van hout en energie uit waterkracht, wat hier duidelijk wordt uitgelegd.

Zaal 2
De bezoeker krijgt hier meer informatie hoe de Kelten en de Romeinen in eerste instantie ijzer bereiden uit ijzererts. Zo zijn er ijzeren voorwerpen te zien die de Kelten en de Romeinen in de streek rond Jünkerath gemaakt hebben. Deze voorwerpen stammen uit de 3de en 4de eeuw na Chr. Verder kan men op panelen lezen hoe men het ijzer kon gebruiken en in welke plaatsen in de Eifel vanaf de 7de eeuw v. Chr. tot op de huidige dag ijzer verwerkt werd.

Op merkelijk zijn 2 grafkruizen uit de 16de en 17de eeuw als 2 ijzeren gewichten die door de voorloper van het Ijkwezen werden gebruikt in de 19de eeuw.

Zaal 3
raum7In diesem Zaal liegt das Hauptaugenmerk auf den In deze ruimte ligt het hoofdbestanddeel van gebruiksvoorwerpen vanaf de Vroege Moderne Tijd tot het begin van de 20ste eeuw.

Door de industriéle revolutie was er veel meer vraag naar ijzer en door de toepassing van gietijzer werden zowel huishoudelijke artikelen als pannen, ketels, wafelijzers, weegschalen en koffiemolens maar ook gereedschap voor diverse ambachten en de mijnbouw geproduceerd.

Aan de bezoeker wordt op een duidelijke manier getoond hoe de ijzerindustrie zich technisch ontwikkeld heeft en hoe een ijzersmelterij uit de Vroege Moderne Tijd door gebruik van waterkracht als energiebron in de Eifel functioneerde.

De veranderingen en modernisering van de ijzerverwerkende industrie in de Eifel worden op informatiepanelen uitgelegd.

Zaal 4
Hier kan de bezoeker diverse types van ijzersmeltovens uit verschillende tijdperken bekijken. De alleroudste vorm van een gietijzerenoven aan het einde van de 15de eeuw was een oven bestaande uit verschillende vierkante vakken(Kastenofen)

In de Renaissance en de Barok kwam de ronde ovenvorm in zwang. Op het einde van de 18de en begin van de 19de eeuw ging men over op de z.g. etageoven en in de Speculatietijd(1871-1873) kwamen de Regulierfüllofen in gebruik met tegelijkertijd de Dauerbrandofen, in de volksmond ook wel Kanonenofen genoemd.

Zaal 5
raum7Dit is de actieve ruimte waar men met video op geïnteresseerde gasten wacht. Diverse videobeelden over onderwerpen die de ijzermijnbouw belichten worden hier vertoond.
Zaal 6
Hier valt de bezoeker meteen de houten Takenschrank met een Takenplatte op, wat een heel vroege voorloper is van de centrale verwarming.

Met de uitvinding van het gietijzer in de 15de eeuw maakte een volkomen nieuwe en geavanceerde verwarmingstechnologie mogelijk. Men kon met de gietijzeren platen de achterwand van openhaardvuren beter beschermen.

Ook als het vuur was uitgegaan bleven de warmtegeleidende gietijzeren platen nog lang warm en gaven deze warmte aan de omgeving af.

Men onderscheidt 3 soorten gietijzeren kookplaten n.l. Kaminplatten, Takenplatten en Ofenplatten. Hoe dit functioneert wordt op de informatiepanelen nader uitgelegd.

Zaal 7
raum7In de laatste ruimte is een breed scala aan kookplaten met verschillende motieven, met name uit de antieke mythologie en het Oude Testament. Ook is er gereedschap en zijn er machines te zien, zoalsb.v. een waterpomp en een puntboormachine.

In deze ruimte vindt ook de cursus plaats “Lebendiges Museum” waar men zelf het tingieten kan uitproberen.

Buitenkant
IMG_1822_950x634Boven de ingang van het museum.Wenn Sie auf einen Raum klicken, erhalten Sie eine Beschreibung sowie eine 360Grad-Ansicht oben rechts.Aussenbereich

Räume